Free Joomla Templates by Web Hosting
Acasă
Activitatea Departamentului de Management al Calităţii (DMC) este orientată spre realizarea următoarelor obiective de bază:
  • îmbunătăţirea calităţii procesului de învăţământ universitar;
  • promovarea noii imagini a profesiei de "inginer";
  • dezvoltarea unui sistem bine definit de alocare a resurselor materiale, financiare şi informaţionale, pentru studenţi şi profesori, care să funcţioneze pe baza eficienţei;
  • dezvoltarea strategiilor de atragere a resurselor financiare extrabugetare;
  • dezvoltarea infrastructurii universităţii prin îmbunătăţirea şi diversificarea bazei materiale, astfel încât să se creeze condiţii cât mai bune de studiu şi de cercetare pentru studenţi şi pentru profesori;
  • creşterea motivaţiei cadrelor didactice prin îmbunătăţirea organizării muncii, asigurarea surselor de informare actuale, stimularea materială şi perfecţionare continuă;
  • îmbunătăţirea relaţiilor cu reprezentanţii comunităţii locale din diferite domenii: economic, cultural, social, administrativ;
  • creşterea integrării pe piaţa muncii a absolvenţilor;
  • îmbunătăţirea comunicării între corpul profesoral şi studenţi. Îmbunătăţirea continuă a performanţei globale trebuie să devină un obiectiv permanent al universităţii deoarece:
  • Cerinţele (exigenţele) părţilor interesate (angajatori, părinţi, studenţi etc.) sunt în creştere continuă şi/sau se modifică în timp, Universitatea este cointeresată în îmbunătăţirea activităţii sale deoarece este "obligată" să satisfacă cerinţele externe (pentru a nu-şi pierde clienţii).
Sondaj
Pentru asigurarea calităţii studiilor universitare, în R. Moldova, este necesar:
AutentificareAdresă

Ştefan cel Mare, 168
Chişinau, MD-2004
Republica Moldova

tel.: +373(22) 23-76-42

ACREDITARE
Certificate