Free Joomla Templates by Web Hosting
Acasă Sistemul de management al calităţii Acte normative Europene Declaraţie comună privind armonizarea structurii sistemului european de învăţământ superior

Declaraţie comună privind armonizarea structurii sistemului european de învăţământ superior a celor patru miniştrii în funcţiune pentru învăţământ superior din Germania, Franţa, Italia şi Marea Britanie

Paris, la Sorbona, 25 mai 1998

Edificiul european a cunoscut în ultimul timp progrese însemnate, dar oricât de evidente ar fi aceste progrese, ele nu trebuie să ne facă să uităm că Europa pe care o construim nu este numai aceea a monedei Euro, a băncilor şi a economiei; ea trebuie de asemenea să fie aceea a unei Europe a cunoaşterii. Trebuie să punem accentul şi să folosim în această construcţie dimensiunile intelectuale, culturale, sociale şi tehnice ale continentului nostru. Ele au fost modelate, în mare parte, de către universităţile sale, care continuă, să joace un rol esenţial în dezvoltarea lor.

Unele universităţi au fost create, în Europa, de aproape trei sferturi de mileniu. Este o mândrie pentru cele patru ţâri ale noastre să aibă unele dintre cele mai vechi universităţi care sărbătoresc acum aniversări de seamă, aşa cum o face astăzi universitatea din Paris. Odinioară, studenţii şi profesorii circulau liber şi răspândeau cu rapiditate cunoştinţele, de-a lungul continentului. Astăzi, există încă un număr prea mare dintre studenţii noştri care îşi obţin diplomele fără să fi beneficiat de vreo perioadă de studii in afara graniţelor naţionale.

Intrăm într-o perioadă de schimbări majore la nivelul învăţământului, al condiţiilor de lucru, o perioadă de diversificare a practicării carierelor profesionale; învăţământul şi formarea continuă devin o obligaţie evidentă. Le datorăm studenţilor şi întregii noastre societăţi un sistem de învăţământ superior care să le ofere cele mai bune şanse de a-şi găsi propriul domeniu de performanţă.

Un spaţiu european deschis al învăţământului superior oferă numeroase perspective benefice, respectând bineînţeles, în acelaşi timp, specificul nostru, dar şi impune, prin aceasta, eforturi susţinute pentru desfiinţarea barierelor şi dezvoltarea unui context al învăţământului care să promoveze mobilitatea şi o colaborare tot mai strânsă.

Recunoaşterea internaţională şi potenţialul atractiv al sistemelor noastre de învăţământ sunt legate direct de credibilitatea lor internă şi internaţională. Se pare că ia naştere un sistem în care ar trebui recunoscute două cicluri principale – pre-licenţă şi post-licenţ⠗ pentru facilitarea comparaţiilor şi echivalenţelor la nivel intenţional.

O parte însemnată din originalitatea şi flexibilitatea unui astfel de sistem va fi realizată, într-o mare măsură, prin utilizarea »creditelor« (ca în schema ECTS) şi a semestrelor. Acest lucru va permite validarea creditelor obţinute de către cei care vor opta să-şi desăvârşească educaţia, iniţială sau continuă, în diferite universităţi europene şi vor dori să obţină diplomele după propriul ritm de lucru, de-a lungul întregii vieţi. Intr-adevăr, studenţii care provin din mediile sociale cele mai variate ar trebui să poată avea acces la învăţământul superior, în orice moment al activităţii lor profesionale.

Pentru ciclul care dă acces la licenţă, ar trebui să li se ofere studenţilor programe destul de variate, care să cuprindă în special posibilitatea de a urma studii pluridisciplinare, de a dobândi cunoştinţe de limbi moderne şi de a utiliza noile tehnologii informaţionale.

Recunoaşterea internaţională a diplomei care finalizează ciclul dinaintea licenţei ca nivel de calificare relevant este esenţială pentru reuşita acestui proiect, prin intermediul căruia dorim să asigurăm transparenţa. sistemelor noastre de învăţământ superior.

Pentru ciclul ce urmează licenţa, va exista posibilitatea de alegere între o diplomă de studii mai scurte, de "master" şi un doctorat, după studii de mai lungă durată, facilitând trecerea de la una la alta. Pentru ambele diplome se va pune accent, aşa cum este normal, pe cercetare şi pe studiul individual.

La cele două nivele - pre-licenţă şi post-licenţă - studenţii trebuie să fie încurajaţi să înveţe, cel puţin un semestru, în universităţi din străinătate. In acelaşi timp, un număr tot mai mare de cadre didactice şi de cercetători ar trebui să lucreze în alte ţări europene decât cea de origine. Ar trebui să fie folosit din plin sprijinul tot mai mare acordat de Uniunea Europeană pentru mobilitatea studenţilor şi a profesorilor.

Cea mai miare parte a ţărilor, şi nu numai cele din Europa, sunt conştiente de acum înainte de nevoia de a susţine această tendinţă. Conferinţele rectorilor din Europa, a preşedinţilor de universităţi, a grupurilor de experţi şi de universitari, din fiecare dintre ţările noastre, s-au angajat într-un vast proces de reflecţie pe această temă.

La Lisabona a fost semnată anul trecut, o convenţie privind recunoaşterea calificărilor academice în Europa. Această convenţie stabileşte un anumit număr de condiţii de bază, recunoscând totodată că ţările pot să se angajeze, din proprie iniţiativă în proiecte şi mai ambiţioase. Plecând de la aceste concluzii, le putem folosi pentru a merge mai departe. Există, deja multe puncte comune pentru această recunoaştere reciprocă a diplomelor din învăţământul superior în scopuri profesionale, pe baza directivelor Uniunii Europene.

Guvernele noastre vor continua. totuşi, să. aibă un rol important în acest sens prin încurajarea tuturor mijloacelor de validare a cunoştinţelor dobândite şi a recunoaşterii mai eficiente a diplomelor respective. Avem astfel în vedere promovarea unor acorduri interuniversitare formulate in această viziune. Armonizarea progresivă a structurilor de ansamblu ale diplomelor şi a ciclurilor noastre de studii va fi posibilă prin consolidarea experienţei actuale, prin diplome comune proiecte pilot şi dialoguri cu toate părţile implicate.

Ne angajăm cu această ocazie să încurajăm promovarea unui cadru comun de referinţă, menit să îmbunătăţească transparenţa diplomelor, să faciliteze mobilitatea studenţilor, ca şi posibilitatea lor de angajare. Sărbătorirea aniversării Universităţii din Paris, care se desfăşoară astăzi la Sorbona, ne oferă prilejul solemn să ne angajăm în acest efort de creare a. unui spaţiu european pentru învăţământul superior, în cadrul căruia ar putea intra în interacţiune identităţile naţionale şi interesele noastre comune, iar noi ne-am întări unul prin altul în favoarea Europei, a studenţilor şi, în general, a cetăţenilor ei. Lansăm un apel celorlalte state membre ale Uniunii, celorlalte ţări din Europa pentru a ne uni în acest scop, tuturor universităţilor europene pentru consolidarea locului Europei în lume, prin îmbunătăţirea şi modernizarea permanentă a educaţiei oferite cetăţenilor.

Ciaude Allegre,
Ministrul Educaţiei Naţionale
(Franţa)

Tessa Blackstone,
Mimstrul Învăţământului Superior
(Marea Britanie)

Luigi Berlinguer,
Ministrul Instrucţiei Publice Cercetării şi Tehnologiei
(Italia)

Jurgen Ruettgers,
Ministrul Educaţiei Ştiinţelor, Cercetării şi Tehnologiei
(Germania)

 

descarcă
Sondaj
Pentru asigurarea calităţii studiilor universitare, în R. Moldova, este necesar:
AutentificareAdresă

Ştefan cel Mare, 168
Chişinau, MD-2004
Republica Moldova

tel.: +373(22) 23-76-42

ACREDITARE
Certificate