Free Joomla Templates by Web Hosting
Acasă Sistemul de management al calităţii Acte normative Europene Domeniul învăţământului superior european

"“Domeniul învăţământului superior european"
Declaraţie comună a Miniştrilor Educaţiei din Europa
Convenită la Bologna, 19 iunie 1999

(Declaraţia de la Bologna a fost semnată de către miniştrii educaţiei din 29 de ţări europene cu ocazia CRE / Conferinţa Confederaţiei Rectorilor din Uniunea Europeană, care a avut loc la Bologna, 18-19 iunie 1999)

Procesul european, mulţumită extraordinarelor realizări din ultimii câţiva ani, a devenit o realitate concretă şi relevantă în creştere pentru Uniune şi cetăţenii săi. Lărgind aceste prospecte împreună, prin adâncirea relaţiilor cu celelalte ţări europene, oferă o şi mai mare dimensiune acestei realităţi. Între timp, asistăm la o dezvoltare şi o creştere a conştientizării în mare parte a lumii politice şi academice şi se manifestă nevoia publică de a stabili o Europă mai completă şi în continuă căutare, care se axează în special pe construirea şi consolidarea dimensiunilor sale intelectuale, culturale, sociale, ştiinţifice şi tehnologice.

O Europă a cunoaşterii este acum unanim recunoscută drept un factor de neînlocuit pentru dezvoltarea socială şi umană şi drept o componentă indispensabilă pentru consolidarea şi îmbogăţirea calităţii de a fi cetăţean al Europei, capabilă de a oferi cetăţenilor săi competenţele necesare pentru a face faţă provocărilor noului mileniu, împreună cu conştientizarea ideii de a împărţi valorile şi de a aparţine unui spaţiu social şi cultural comun.

Importanţa educaţiei şi a cooperării educaţionale în dezvoltarea şi consolidarea societăţilor stabile, democratice şi pacifiste este universal recunoscută, cu atât mai mult din punct de vedere al situaţiei din sud-estul Europei.

Declaraţia de la Sorbona, din 25 mai 1998, care a fost dominată de aceste consideraţii, pune în prim plan rolul central al universităţilor în dezvoltarea dimensiunilor culturale europene. Se pune accent pe crearea unei arii, a unui spaţiu european pentru învăţământul superior, ca un mod cheie de a promova mobilitatea cetăţenilor şi posibilitatea lor de a se angaja şi de a lucra oriunde pe continent, asigurându-i astfel şi dezvoltarea.

Mai multe ţări europene au acceptat invitaţia de a se implica ele însele în atingerea obiectivelor stabilite în declaraţie, prin semnarea acesteia sau prin exprimarea acordului lor de principiu. Direcţiile luate de către diverse reforme în ceea ce priveşte învăţământul superior, lansate în acelaşi timp în Europa, au dovedit hotărârea multor guverne de a acţiona.

Instituţiile europene de învăţământ superior, din perspectiva lor, au acceptat provocarea de a juca un rol important în construirea spaţiului european de învăţământ superior, ca şi în aplicarea principiilor stipulate în Bologna Magna Charta Universitatum, din 1988. Acest lucru este de maximă importanţă, dat fiind faptul că independenţa şi autonomia universităţilor asigură adaptarea continuă a învăţământului superior şi a sistemelor de cercetare la nevoile în schimbare, la cerinţele societăţii şi la progresele ştiinţifice.

Cursul a fost pus în direcţia corectă şi cu scopuri importante. Asigurarea unei mai bune compatibilităţi şi a unei comparabilităţi a sistemelor de învăţământ superior este foarte clar că necesită o preocupare continuă pentru a fi realizate în totalitate. Trebuie să sprijinim acest lucru prin promovarea de măsuri concrete, prin realizarea unor paşi concreţi, tangibili, înainte. Întâlnirea din 18 iunie a necesitat participarea experţilor din partea autorităţilor, cât şi a celor din şcoli, din toate ţările, care ne vor oferi sugestii foarte folositoare pentru iniţiativele care trebuie luate.

Trebuie să avem în vedere mai ales obiectivul de a creşte competitivitatea internaţională a sistemelor europene de învăţământ superior. Vitalitatea şi eficienţa oricărei civilizaţii poate fi măsurată prin modul în care cultura sa atrage alte ţări. Trebuie să ne asigurăm că sistemul european de învăţământ superior acumulează un grad de atracţie pe plan mondial egal cu tradiţiile noastre extraordinare, culturale şi ştiinţifice.

În timp ce ne afirmăm suportul în ceea ce priveşte principiile generale stipulate în declaraţia de la Sorbona, ne angajăm şi în coordonarea politicilor noastre pentru a atinge în cel mai scurt timp, sau în orice caz în prima decadă a noului mileniu, următoarele obiective, pe care le considerăm a fi de importanţă primară şi capitală, în vederea stabilirii spaţiului european de învăţământ superior şi în vederea promovării sistemului european de învăţământ superior peste tot în lume:

  • Adoptarea unui sistem de diplome uşor de comparat şi de, de asemenea, de recunoscut, prin implementarea ideii de completare a diplomei, în vederea promovării puterii de angajare a cetăţenilor Europei şi competitivităţii internaţionale a sistemului educaţional superior european.
  • Adoptarea unui sistem bazat în mod esenţial pe două cicluri, de subabsolvire şi de absolvire. Accesul la al doilea ciclu va necesita completarea cu succes a studiilor din primul ciclu, care ar putea dura cel puţin trei ani. Diploma primită după absolvirea primului ciclu va fi, de asemenea, relevantă pentru piaţa de muncă europeană ca un nivel anume de calificare. Al doilea ciclu ar trebui să ducă spre diploma de master şi/sau de doctor, aşa cum se întâmplă în multe ţări ale Europei.
  • Stabilirea unui sistem de credite – la fel ca sistemul ECTS – ca o manieră oportună de a promova ideea de mobilitate a studenţilor peste tot în lume. Creditele ar putea fi obţinute şi în contexte care nu implică învăţământ superior, care include învăţarea pe tot parcursul vieţii, ceea duce la recunoaşterea lor de către universităţile în cauză.
  • Promovarea mobilităţii prin depăşirea obstacolelor către exerciţiul efectiv al circulaţiei libere, punându-se în special accent pe:
    • Pentru studenţii, accesul la studii şi la oportunităţi de formare şi serviciile legate de acestea;
    • Pentru profesori, cercetători şi personalul administrativ, recunoaşterea şi valorificarea perioadelor petrecute în concursul european, prin cercetare, predare şi formare, fără a fi prejudiciate drepturile lor statutare.
  • Promovarea cooperării europene în asigurarea calităţii unei viziuni legate de ideea de a dezvolta criterii şi metodologii comparabile.
  • Promovarea dimensiunilor necesare europene legate de învăţământul superior, mai ales în ceea ce priveşte dezvoltarea curriculară, cooperarea inter-instituţională, schemele de mobilitate şi programele integrate de studiu, formare şi cercetare.

Prin prezenta declaraţie, ne angajăm să îndeplinim aceste obiective – printr-un cadru adecvat competenţelor noastre instituţionale şi respectând în mod cert diversitatea culturală, lingvistică, a sistemelor naţionale de educaţie şi a autonomiei universitare – pentru a consolida un spaţiu european al învăţământului superior. Până la acel punct, la final, vom aplica diverse moduri de cooperare inter-guvernamentală, împreună cu acele organizaţii europene non-guvernamentale care au competenţă în învăţământul superior. Ne aşteptăm ca universităţile să răspundă din nou prompt şi în mod pozitiv şi să contribuie în mod activ la succesul iniţiativei noastre.

Având convingerea că stabilirea unei arii, a unui spaţiu european de învăţământ superior necesită sprijin şi suport constant, supraveghere şi adaptare continuă la nevoile în permanentă schimbare, noi ne decidem să ne întâlnim din nou după doi ani, în vederea evaluării progreselor făcute şi pentru a stabili următorii paşi care trebuie făcuţi.

Caspar Einem,
Ministrul Ştiinţei şi Transporturilor
(Austria)

Gerard Schmit,
Directorul General al Comunităţii Franceze, Ministrul Educaţiei Superioare şi Cercetării
(Belgia)

Jan Ade,
Director General, Ministrul Comunităţii Flamande, Departamentul Educaţiei
(Belgia)

Anna Maria Totomanova,
Vice – Ministrul Educaţiei şi Ştiinţei
(Bulgaria)

Eduard Zeman,
Ministrul Educaţiei, Tineretului şi Sportului
(Republica Cehă)

Margrethe Vestanger,
Ministrul Educaţiei
(Danemarca)

Tonis Lukas,
Ministrul Educaţiei
(Estonia)

Maija Rask,
Ministrul Educaţiei şi Ştiinţei
(Finlanda)

Claude Allegre,
Ministrul Educaţiei Naţionale, Cercetării şi Tehnologiei
(Franţa)

Wolf- Michael Catenhusen, Secretar de Stat Parlamentar,
Ministrul Federal al Educaţiei şi Cercetării
(Germania)

Ute Erdsiek- Rave,
Ministrul Educaţiei, Ştiinţei, Cercetării şi Culturii
(districtul Schleswig-Holstein)

Gherassimos Arsenis,
Ministrul Educaţiei Publice şi al Problemelor Religioase
(Grecia)

Adam Kiss,
Secretar de Stat Adjunct pentru Educaţie Superioară şi Ştiinţă
(Ungaria)

Gudridur Siguardadottir,
Secretar General, Ministrul Educaţiei, Ştiinţei şi Culturii
(Islanda)

Pat Dawling,
Ofiţer Principal, Ministrul Educaţiei şi Ştiinţei
(Irlanda)

Ortensio Zechino,
Ministrul Universităţii şi Cercetării Ştiinţifice şi Tehnologice
(Italia)

Tatjana Koke,
Ministru de Stat al Educaţiei Superioare şi al Ştiinţei
(Letonia)

Kornelijus Platelis,
Ministrul Educaţiei şi Ştiinţei
(Lituania)

Erna Hennicot- Schoepges,
Ministrul Educaţiei Naţionale şi al Formării Vocaţionale
(Luxembourg)

Louis Galea,
Ministrul Educaţiei
(Malta)

Loek Hermans,
Ministrul Educaţiei, Culturii şi Ştiinţei
(Olanda)

Jon Lilletun,
Ministrul Educaţiei, Cercetării şi al Problemelor Religioase
(Norvegia)

Wilibald Winkler,
Subsecretar de Stat al Educaţiei Naţionale
(Polonia)

Eduardo Marcal Grilo,
Ministrul Educaţiei
(Portugalia)

Andrei Marga,
Ministrul Educaţiei Naţionale
(România)

Milan Ftacnik,
Ministrul Educaţiei
(Republica Slovacia)

Pavel Zgaga,
Secretar de Stat pentru Educaţie Naţională
(Slovenia)

D. Jorge Fernandez Diaz,
Secretar de Stat pentru Educaţie, Universităţi, Cercetare şi Dezvoltare
(Spania)

Agneta Bladh,
Secretar de Stat pentru Educaţie şi Ştiinţă
(Suedia)

Charles Kleiber,
Secretar de Stat pentru Educaţie şi Cercetare
(Confederaţia Elveţiană)

Baroneasa Tessa Blackstone de Stoke Newington,
Ministru de Stat pentru Educaţie şi Angajare
(Regatul Unit al Marii Britanii)

 

Traducerea: Ilinca Paraschiv

Traducere autorizată de SEE ECN

Sondaj
Pentru asigurarea calităţii studiilor universitare, în R. Moldova, este necesar:
AutentificareAdresă

Ştefan cel Mare, 168
Chişinau, MD-2004
Republica Moldova

tel.: +373(22) 23-76-42

ACREDITARE
Certificate