Free Joomla Templates by Web Hosting
Acasă Acte normative externe Pe domenii de interes Studii Universitare Studii Universitare

Studii Universitare

Ciclul I, Licenţă
1.Organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licenţă vizualizează descarcă
2. Organizarea şi desfăşurare a admiterii la studii superioare de licenţă 2010 vizualizează descarcă
3. Plan-cadru provizoriu pentru ciclul I (studii superioare de licenţă) vizualizează descarcă
 
Ciclul II, Masterat
1. Organizarea studiilor superioare de masterat, ciclul II vizualizează descarcă
 
Doctorat
1. Consilii ştiinţifice specializate, conferirea gradelor şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice vizualizează descarcă
2. Constituirea şi activitatea seminarului ştiinţific de profil vizualizează descarcă
3. Ghid: Perfectarea tezelor de doctorat şi a autoreferatelor vizualizează descarcă
4. Organizarea şi desfăşurarea doctoratului şi postdoctoratului vizualizează descarcă
 
Altele
1. Acordarea unor garanţii şi compensaţii salariaţilor care îmbină munca cu studiile vizualizează descarcă
2. Recunoaşterea şi echivalarea actelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică obţinute în străinătate vizualizează descarcă
3. Regulament privind recunoaşterea, echivalarea şi autentificarea actelor de studii şi a calificărilor vizualizează descarcă
4. Scutirea de plata taxei de studii a studenţilor instituţiilor de învăţământ superior de stat înmatriculaţi pe bază de contract vizualizează descarcă
Sondaj
Pentru asigurarea calităţii studiilor universitare, în R. Moldova, este necesar:
AutentificareAdresă

Ştefan cel Mare, 168
Chişinau, MD-2004
Republica Moldova

tel.: +373(22) 23-76-42

ACREDITARE
Certificate