Free Joomla Templates by Web Hosting
Acasă Acte normative externe Aprobate de Parlamentul RM Legi Legi

Legi

Constituţia Republicii Moldova, din 29.07.1994
Publicat: 18.08.1994 în Monitorul Oficial Nr. 1, art. Nr. 1
Data intrării în vigoare: 27.08.1994
 vizualizează
Legea învăţământului, Lege Nr. 547 din  21.07.1995,
Publicat: 09.11.1995 în Monitorul Oficial Nr. 62-63, art. Nr. 692,
Data intrării în vigoare: 09.11.1995
 vizualizează
Legea cu privire la evaluarea şi acreditarea instituţiilor de învăţămînt din Republica Moldova, Nr.1257-XIII din 16.07.97
Publicat: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.69-70/583 din 23.10.1997
 vizualizează
Legea pentru modificarea şi completarea Legii învăţămîntului şi a Legii cu privire la evaluarea şi acreditarea instituţiilor de învăţămînt din Republica Moldova, Lege Nr. 328 din 24.03.1999
Publicat: 03.06.1999 în Monitorul Oficial Nr. 056
Promulgat: 26.05.1999
 vizualizează
Legea privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare 
profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor 
în instituţiile de învăţămînt superior, ciclul I, Lege Nr. 142 din  07.07.2005
Publicat : 29.07.2005 în Monitorul Oficial Nr. 101-103   art. Nr. 476
Data intrării în vigoare: 07.07.2005
 vizualizează
Legea cu privire la prevenirea si combaterea corupţiei, Lege Nr. 90 din 25.04.2008
Publicat: 13.06.2008 în Monitorul Oficial Nr. 103-105 art. Nr. 391
 vizualizează
Sondaj
Pentru asigurarea calităţii studiilor universitare, în R. Moldova, este necesar:
AutentificareAdresă

Ştefan cel Mare, 168
Chişinau, MD-2004
Republica Moldova

tel.: +373(22) 23-76-42

ACREDITARE
Certificate