Free Joomla Templates by Web Hosting
Acasă Acte normative externe Aprobate de Ministerul Educației al RM Acte normative aprobate de Ministerul Educaţiei

Plan-cadru pentru studii superioare (ciclul I - Licenţă, ciclul II - Master, studii integrate, ciclul III - Doctorat)
Ordinul Ministrului Educației nr. 1045 din 29.10.2015
 vizualizează
Regulamentul de organizare a studiilor în învăţământul superior în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu
Ordinul Ministrului Educaţiei nr.1046 din 29.10.2015
 vizualizează
Regulament-cadru privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licenţă.
Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 1047 din 29.10. 2015
 vizualizează
Codul Educaţiei al Republicii Moldova
Publicat: 24.10.2014 în Monitorul Oficial Nr. 319-324 art Nr: 634
Data intrării în vigoare: 23.11.2014
 vizualizează
Ordin cu privire la aprobarea dosarului, a criteriilor și indicatorilor de performanță în vederea autorizării de funcționare provizorie a Școlilor doctorale
nr. 118 din 06 martie 2015
 vizualizează
Ordin cu privire la aprobarea Recomandărilor-cadru pentru dezvoltarea planurilor de învățământ la ciclul III, studii superioare de doctorat
nr. 119 din 06 martie 2015
 vizualizează
Cadrul național al calificărilor - Învățământ superior
Publicat: 2013
 vizualizează
Regulament-cadru al facultății instituției de învățământ superior
Anexa nr.2 la ordinul nr. 671 din 06 august 2010
 vizualizează
Regulament-cadru privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licenţă
Anexă la ordinul Ministerului Educaţiei şi Tineretului nr. 84 din 15 februarie 2008
 vizualizează
Ghid de implementare a Sistemului Naţional de Credite de Studiu
Aprobat prin Hotărîrea Colegiului M.E.T.S. nr. 3.1 din 23.02.2006 şi pus în aplicare prin ordinul nr. 140 din 25.02.06
 vizualizează
Regulament cu privire la mobilitatea studenţilor şi cadrelor didactice din instituţiile de învăţămînt superior  vizualizează
Regulament-Cadru al catedrei instituţiei de învăţămînt superior
Anexa nr.1 la ordinul nr. 671 din 06.08. 2010
 vizualizează
Regulamentul de organizare a studiilor în învăţământul superior în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu
Anexă la ordinul Ministerului Educaţiei nr. 726 din 20.09.2010
 vizualizează
Plan-cadru pentru studii superioare
Aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 455 din 03.06.2011
 vizualizează
Regulamentul cu privire la ocuparea posturilor didactice şi de conducere şi alegerea organelor de conducere în instituţiile de învăţământ superior universitar din Republica Moldova
Anexă la ordinul nr. 697 din 04 noiembrie, 2011
 vizualizează
REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a admiterii la studii superioare de licenţă (ciclul I) în instituţiile de învăţămînt superior din Republica Moldova
Anexă la ordinul nr. 475 din 07.06.2012
 vizualizează
Convenţie Colectivă (nivel ramural) pe anii 2011-2015, Nr. 2 
din  12.01.2011
Publicat: 28.01.2011 în Monitorul Oficial Nr. 18-21, art. Nr. 94
Înregistrată la Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei la 12 ianuarie 2011, nr. 2
 vizualizează
Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din învăţămîntul preşcolar, primar, secundar, special, complementar, secundar profesional şi mediu de specialitate
Anexa nr.1 la ordinul nr.453 din 31.05.2012
 vizualizează
REGULAMENT privind recunoaşterea, echivalarea şi autentificarea actelor de studii şi a calificărilor  vizualizează
Strategia consolidată de dezvoltare a învăţământului pentru anii 2011−2015
Aprobat prin ordinul ministrului educaţiei nr. 849 din 29. 11. 2010
 vizualizează
Strategia învăţământului superior din Republica Moldova in contextul Procesului Bologna
Din 24.05.04
 vizualizează
Normele metodologice de elaborare şi aplicare a standardelor Programelor de formare profesională continuă
Aprobate prin ordinul Ministrului Educaţiei, Tineretului şi Sportului Nr. 549 din 16.11.2005
 vizualizează
Sondaj
Pentru asigurarea calităţii studiilor universitare, în R. Moldova, este necesar:
AutentificareAdresă

Ştefan cel Mare, 168
Chişinau, MD-2004
Republica Moldova

tel.: +373(22) 23-76-42

ACREDITARE
Certificate