Free Joomla Templates by Web Hosting
Acasă Sistemul de management al calităţii

În condiţiile creşterii rolului universităţilor ca instituţii ce asigură condiţiile progresului socio-economic şi cultural al civilizaţiei europene, problema calităţii învăţământului devine prioritară pentru comunitatea europeană. Calitatea vieţii rezidă în calitatea potenţialului uman, iar acesta este apreciat drept rezultat al calităţii activităţii centrelor universitare. Calitatea studiilor poate fi definită din perspectiva conexiunii funcţionale dintre cererea şi oferta de educaţie implicând doi actanţi ai procesului/fenomenului: beneficiarul (studentul, angajatorul, societatea) şi instituţia de învăţământ. Din această perspectivă dimensiunea de asigurare a calităţii în învăţământul superior poate fi un punct de plecare în dialogul dintre universităţi.

Principiul general de funcţionare a Sistemului de Management al Calităţii implementat la UTM este principiul de ordine PDCA: Planifică - Efectuează - Verifică - Acţionează. Analiza datelor privind stadiul de implementare şi menţinere a sistemului de management al calităţii (SMC) conduce la stabilirea de programe de acţiuni corective şi preventive ce urmează a fi implementate în termen optim, necesar pentru a se obţine eliminarea cauzelor şi prevenirea apariţiei şi repetării nonconformităţilor, în condiţiile utilizării eficiente a resurselor.

Analiza efectuată de management are ca scop compararea semestrială a rezultatelor obţinute cu valorile ţintă ale indicatorilor asociaţi obiectivelor calităţii în scopul adecvării politicii în domeniul calităţii a facultăţii cu politica generală a Universităţii şi îmbunătăţirea performanţelor fiecărei facultăţi.

Sondaj
Pentru asigurarea calităţii studiilor universitare, în R. Moldova, este necesar:
AutentificareAdresă

Ştefan cel Mare, 168
Chişinau, MD-2004
Republica Moldova

tel.: +373(22) 23-76-42

ACREDITARE
Certificate