Free Joomla Templates by Web Hosting
Acasă Sistemul de management al calităţii Funcţiile şefului
 • conduce Departamentul de Management al Calităţii în UTM;
 • pregăteşte şi analizează Planul anual al Calităţii;
 • gestionează documentele sistemului de management al calităţii;
 • sprijină conducerea universităţii / facultăţii în elaborarea politicii şi a obiectivelor referitoare la calitate;
 • asigură implementarea politicii şi a obiectivelor referitoare la calitate, declarate de conducerea universităţii / facultăţii;
 • coordonează activităţile de elaborare şi ţinere sub control a documentelor sistemului de management al calităţii (manualul calităţii şi procedurile sistemului de management al calităţii);
 • asigură implementarea şi menţinerea conformităţii sistemului de management al calităţii cu cerinţele specificate;
 • coordonează activităţile de analiză a nonconformităţilor constatate în implementarea şi menţinerea conformităţii sistemului de management al calităţii cu cerinţele specificate şi propune conducerii universităţii / facultăţii acţiunile corective sau de îmbunătăţire care se impun;
 • coordonează analize efectuate de conducere cu privire la eficacitatea sistemului de management al calităţii universităţii şi modul de finalizare a acţiunilor corective rezultate urmare a auditurilor interne, analizelor efectuate de Biroul Senatului şi a auditurilor externe;
 • coordonează auditurile interne ale sistemului de management al calităţii universităţii / facultăţii;
 • coordonează activităţile de instruire a personalului în domeniul calităţii.
 • desfăşoară activităţi necesare în vederea certificării conformităţii sistemului de management al calităţii universităţii / facultăţii cu cerinţele stabilite;
 • colaborează cu toate structurile academice şi administrative ale universităţii în vederea îmbunătăţirii continue a sistemului de management al calităţii;
 • raportează periodic Rectorului şi Biroului Senatului rapoarte asupra stadiului SMC, informând despre principalele probleme şi posibilele soluţii;
 • participă la instruirile de specialitate prevăzute în planul de instruire al universităţii.
 • are toate responsabilităţile ce decurg din respectarea legilor în vigoare, a reglementarilor interne din UTM şi a atribuţiilor postului;
 • are toate responsabilităţile privind activitatea personalului din subordine.
Sondaj
Pentru asigurarea calităţii studiilor universitare, în R. Moldova, este necesar:
AutentificareAdresă

Ştefan cel Mare, 168
Chişinau, MD-2004
Republica Moldova

tel.: +373(22) 23-76-42

ACREDITARE
Certificate