Free Joomla Templates by Web Hosting
Acasă Scurt istoric

La summit-ul Miniştrilor Educaţiei din spaţiul european de la Bergen, Norvegia (mai 2005) Republica Moldova a semnat declaraţia de aderare la procesul Bologna, iar drept consecinţă sistemul de învăţământ din Republica Moldova trebuie să demonstreze că poate face faţă cerinţelor acestui proces. Una din cerinţe, convenită la summit-ul de la Berlin (septembrie 2003), este ca toate ţările membre şi candidate să-şi definească şi implementeze până în 2005 un sistem naţional de asigurare a calităţii în învăţământul superior.

Pentru a avea acces la programele europene de cercetare, de mobilitate a profesorilor şi studenţilor, pentru ca diplomele emise să se bucure de recunoaştere internaţională, universităţile din republică trebuie să-şi compatibilizeze structura şi conţinutul ofertei, standardele, criteriile şi procedurile de evaluare a rezultatelor cu cele europene. Dat fiind faptul că Universitatea Tehnică a Moldovei a fost una dintre primele universităţi din Republica Moldova, care a aderat la aceste convenţii, asumându-şi angajamentul de a se conforma la standardele şi cerinţele învăţământului superior european, la 1 septembrie 2006, la UTM, a fost înfiinţată o nouă subdiviziune - Departamentul de Management al Calităţii (DMC), care are drept scop implementarea şi monitorizarea sistemului de management al calităţii universitar.

DMC apare, aşadar, ca rezultat al cerinţelor înaintate instituţiilor de învăţământ superior în ultimii zece ani, cauzele principale fiind:

  • Continuu cresc cerinţele faţă de absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior, faţă de capacitatea lor de a rezolva probleme complexe profesionale;
  • Tot mai acerbă devine concurenţa pe piaţa ofertelor de studii universitare la nivel naţional şi internaţional, inclusiv şi influenţa globalizării şi transnaţionalizării învăţământului;
  • Tot mai complicată devine angajarea tinerilor specialişti-absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior în câmpul muncii şi mai evidente sunt tendinţele migraţioniste a forţei calificate de muncă;
  • Universităţile se confruntă cu o îmbătrânire vădită a corpului didactic, în care condiţii nu este pe deplin asigurată legătura ştiinţifico-metodică între generaţii ale corpului profesoral-didactic;
  • Volumul modest al cercetărilor ştiinţifice în universităţi şi reducerea potenţialului ştiinţific al colectivelor universitare;
  • Aspectul de comercializare, prezent în universităţile private, dar şi în cele statale, a condus la schimbări esenţiale privind valorile universitare şi relaţiile profesor-student.

În aceste condiţii se modifică cerinţele impuse sistemului de pregătire a specialiştilor în universitate, apare ca componentă esenţială asigurarea calităţii specialiştilor - absolvenţi ai universităţii. Sistemul de management al calităţii se impune ca parte complementară a managementului strategic universitar.

În scopul optimizării activităţii DMC şi Secţiei Studii la Distanţă, conform ordinului aprobat de rectorul UTM, din 12.09.2007, nr. 601-r, au fost comasate sarcinile şi responsabilităţile Secţiei Studii la Distanţă de către DMC.

Sondaj
Pentru asigurarea calităţii studiilor universitare, în R. Moldova, este necesar:
AutentificareAdresă

Ştefan cel Mare, 168
Chişinau, MD-2004
Republica Moldova

tel.: +373(22) 23-76-42

ACREDITARE
Certificate