Free Joomla Templates by Web Hosting
Acasă Acte normative externe Pe domenii de interes Formarea continuă

Formarea continuă

1. Activitatea Consiliului Naţional de Formare Profesională Continuă vizualizează descarcă
2. Decizia Parlamentului European şi a Consiliului privind instituirea unui program de acţiuni în domeniul învăţării pe parcursul vieţii vizualizează descarcă
3. Document de lucru al Comisiei Europene. Un posibil cadru European al calificărilor în perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi. SEC (2005) 957 vizualizează descarcă
4. ECVET reflector RO vizualizează descarcă
5. Extras din Codul Muncii al Republicii Moldova vizualizează descarcă
6. Norme metodologice de elaborare şi aplicare a standardelor Programelor de formare profesională continuă vizualizează descarcă
7. Obiective strategice europene în domeniul educaţiei şi formării profesionale vizualizează descarcă
8. Organizarea formării profesionale continue vizualizează descarcă
9. Regulament de atestare a cadrelor de conducere din învăţământul preuniversitar vizualizează descarcă
 


Sondaj
Pentru asigurarea calităţii studiilor universitare, în R. Moldova, este necesar:
AutentificareAdresă

Ştefan cel Mare, 168
Chişinau, MD-2004
Republica Moldova

tel.: +373(22) 23-76-42

ACREDITARE
Certificate