Free Joomla Templates by Web Hosting
Acasă Acte normative externe Aprobate de Guvernul RM Acte normative aprobate de Guvernul RM

Regulament cu privire la organizarea ciclului II - studii superioare de master
Publicat: 31.07.2015 în Monitorul Oficial Nr. 197-205 art Nr : 528
 vizualizează
Hotărâre de Guvern nr. 1007 din 10.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III
Publicat : 26.12.2014 în Monitorul Oficial Nr. 386-396 art Nr : 1101
 vizualizează
Hotărâre de Guvern nr. 923 din 04.09.2001 cu privire la plasarea în cîmpul muncii a absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt superior şi mediu de specialitate de stat
Publicat : 06.09.2001 în Monitorul Oficial Nr. 108-109 art Nr : 972
 vizualizează
Regulamentul cu privire la modul de ocupare a posturilor didactice în instituţiile de învăţământ superior
Aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova Nr. 854 din  21.09.2010
 vizualizează
Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului şi postdoctoratului
Aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova Nr. 173 din  18.02.2008
 vizualizează
Regulamentulcu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru postul de rector al instituţiei de învăţămînt superior universitar
Aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova Nr. 112 din  28.02.1996
 vizualizează
Regulamentul cu privire la recunoaşterea şi echivalarea actelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică obţinute în străinătate
Aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova Nr. 472 din  06.05.2004
 vizualizează
Regulamentul cu privire la scutirea de plata taxei de studii a studenţilor  şi elevilor instituţiilorde învăţămînt superior şi mediu de specialitate de stat înmatriculaţi pe bază de contract
Aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 125 din 15 februarie 2001
 vizualizează
Cu privire la cuantumurile burselor, altor forme de ajutoare sociale pentru studenţii din instituţiile de învăţămînt superior, elevii din instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate, secundar profesional şi persoanele care studiază în învăţămîntul postuniversitar
Hotărîre Nr. 1009  din  01.09.2006
 vizualizează
Regulamentul-Cadru cu privire la modul şi condiţiile de acordare a burselor pentru studenţii ciclul I, ciclul II, studii integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic din instituţiile de învăţămînt superior, elevii din instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate şi secundar profesional şi persoanele care studiază în învăţămîntul postuniversitar
Anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 1009 din 1 septembrie 2006
 vizualizează
Aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în 
Hotărîrea Guvernului nr. 1009 din 1 septembrie 2006
Hotărîre Nr. 1287 din  18.11.2008
  vizualizează
Regulamentul-cadru privind funcţionarea căminelor din subordinea instituţiilor de învăţămînt de stat
Aprobat la Hotărîrea Guvernului nr. 74 din 25 ianuarie 2007
  vizualizează
Regulamentul cu privire la organizarea studiilor superioare de masterat, ciclul II
Aprobat  prin Hotărîrea Guvernului nr.1455 din 24 decembrie 2007
  vizualizează
Regulament cu privire la organizarea formării profesionale  continue
Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1224 din 9 noiembrie 2004
  vizualizează
Regulament cu privire la activitatea Consiliului Naţional de Formare Profesională Continuă
Anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr. 1224 din 9 noiembrie 2004
  vizualizează
Regulament cu privire la modul de funcţionare a instituţiilor de învăţămînt superior de stat în condiţii de autonomie financiară
Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 983 din 22 decembrie 2012
  vizualizează
Regulament cu privire la acordarea unor garanţii şi compensaţii salariaţilor care îmbină munca cu studiile
Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 435 din 23 aprilie 2007
  vizualizează
 


Sondaj
Pentru asigurarea calităţii studiilor universitare, în R. Moldova, este necesar:
AutentificareAdresă

Ştefan cel Mare, 168
Chişinau, MD-2004
Republica Moldova

tel.: +373(22) 23-76-42

ACREDITARE
Certificate