Free Joomla Templates by Web Hosting
Acasă Acte normative externe Pe domenii de interes

Atestarea cadrelor

1. Atestarea cadrelor didactice vizualizează descarcă
2. Atestarea cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare vizualizează descarcă
 

BAC

1. Desfăşurarea examenelor de Bacalaureat vizualizează descarcă
2. Organizarea şi desfăşurarea examenelor de bacalaureat 2010-2011 vizualizează descarcă
 

Codul educaţiei

1. Notă informativă la proiectul Codului educaţiei vizualizează descarcă
2. Proiectul Codului educaţiei vizualizează descarcă
 

Combaterea corupţiei

1. Legea cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei vizualizează descarcă
2. Strategia naţională de prevenire şi combatere a corupţiei vizualizează descarcă
 

Documentaţia Bologna

1. Către o arie europeană de învăţământ superior, Praga vizualizează descarcă
2. Declaraţia de la Bologna din 19 iunie 1999 vizualizează descarcă
3. Declaraţie-armonizarea structurii sistemului european de învăţământ superior, Sorbona vizualizează descarcă
4. Formarea spaţiului european de învăţământ superior, Berlin vizualizează descarcă
5. Spaţiul european al învăţământului superior - Realizarea obiectivelor, Bergen vizualizează descarcă
6. Standarde şi linii directoare pentru asigurarea calităţii în Spaţiul European al Învăţământului Superior vizualizează descarcă
7. Standards and Guidelines for Quality Assurance in the EHEA vizualizează descarcă
8. The Bologna Declaration of 19 June 1999 vizualizează descarcă
 

ECTS

1. Implementarea Sistemului Naţional de Credite de Studiu vizualizează descarcă
2. Organizarea studiilor de învăţământ superior în baza sistemului naţional de credite de studiu vizualizează descarcă
 

Formarea continuă

1. Activitatea Consiliului Naţional de Formare Profesională Continuă vizualizează descarcă
2. Decizia Parlamentului European şi a Consiliului privind instituirea unui program de acţiuni în domeniul învăţării pe parcursul vieţii vizualizează descarcă
3. Document de lucru al Comisiei Europene. Un posibil cadru European al calificărilor în perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi. SEC (2005) 957 vizualizează descarcă
4. ECVET reflector RO vizualizează descarcă
5. Extras din Codul Muncii al Republicii Moldova vizualizează descarcă
6. Norme metodologice de elaborare şi aplicare a standardelor Programelor de formare profesională continuă vizualizează descarcă
7. Obiective strategice europene în domeniul educaţiei şi formării profesionale vizualizează descarcă
8. Organizarea formării profesionale continue vizualizează descarcă
9. Regulament de atestare a cadrelor de conducere din învăţământul preuniversitar vizualizează descarcă
 

Învăţământul în Republica Moldova

1. Legea Învăţământului vizualizează  
2. Strategia consolidată de dezvoltare a învăţământului pentru anii 2010-2015. Proiect vizualizează descarcă
3. Strategia învăţământului superior din RM în contextul Procesului Bologna vizualizează descarcă
 

Ocupare post

1. Ocuparea posturilor didactice şi de conducere şi alegerea organelor de conducere vizualizează descarcă
2. Modul de ocupare a posturilor didactice în instituţiile de învăţământ superior - nr. 854 din 21.09.2010 vizualizează descarcă
 

Ştiinţă şi inovare

1. Acreditarea organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării vizualizează descarcă
2. Evaluarea şi clasificarea revistelor ştiinţifice vizualizează descarcă
3. Activitatea comisiilor specializate de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovarii vizualizează descarcă
4. Codul cu privire la ştiinţă şi inovare vizualizează descarcă
 

Studii Universitare

Ciclul I, Licenţă
1.Organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licenţă vizualizează descarcă
2. Organizarea şi desfăşurare a admiterii la studii superioare de licenţă 2010 vizualizează descarcă
3. Plan-cadru provizoriu pentru ciclul I (studii superioare de licenţă) vizualizează descarcă
 
Ciclul II, Masterat
1. Organizarea studiilor superioare de masterat, ciclul II vizualizează descarcă
 
Doctorat
1. Consilii ştiinţifice specializate, conferirea gradelor şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice vizualizează descarcă
2. Constituirea şi activitatea seminarului ştiinţific de profil vizualizează descarcă
3. Ghid: Perfectarea tezelor de doctorat şi a autoreferatelor vizualizează descarcă
4. Organizarea şi desfăşurarea doctoratului şi postdoctoratului vizualizează descarcă
 
Altele
1. Acordarea unor garanţii şi compensaţii salariaţilor care îmbină munca cu studiile vizualizează descarcă
2. Recunoaşterea şi echivalarea actelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică obţinute în străinătate vizualizează descarcă
3. Regulament privind recunoaşterea, echivalarea şi autentificarea actelor de studii şi a calificărilor vizualizează descarcă
4. Scutirea de plata taxei de studii a studenţilor instituţiilor de învăţământ superior de stat înmatriculaţi pe bază de contract vizualizează descarcă
 

Altele

1. Codul Muncii vizualizează  
 
Sondaj
Pentru asigurarea calităţii studiilor universitare, în R. Moldova, este necesar:
AutentificareAdresă

Ştefan cel Mare, 168
Chişinau, MD-2004
Republica Moldova

tel.: +373(22) 23-76-42

ACREDITARE
Certificate