Free Joomla Templates by Web Hosting
Acasă Acte normative UTM

Activitatea studențească

1. Codul de onoare al studenților UTM vizualizează descarcă
2. Consiliul studenților facultăţii UTM - proiect vizualizează descarcă
3. Senatul studenților UTM vizualizează descarcă
 

Admitere

1. Admitere UTM 2010 vizualizează descarcă
 

Biblioteca UTM

1. Organizarea şi funcţionarea bibliotecii tehnico-ştiinţifice UTM vizualizează descarcă
2. Organizarea şi funcţionarea filialei bibliotecii vizualizează descarcă
3. Regulamentul intern al bibliotecii UTM vizualizează descarcă
4. Servirea beneficiarilor bibliotecii UTM vizualizează descarcă
 

ECTS

1. Regulament de organizare a studiilor în învăţământul superior în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu vizualizează descarcă
 

Facultăți și catedre UTM

1. Facultăți vizualizează descarcă
2. Catedre vizualizează descarcă
 

Formarea continuă

1. Funcţionarea centrului universitar de formare continuă vizualizează descarcă
2. Ghid: Organizarea stagiilor cadrelor didactice la întreprinderi (formare continuă) vizualizează descarcă
3. Regulament cu privire la formarea continuă a cadrelor didactice la UTM vizualizează descarcă
 

Managementul Calităţii

1. Criterii, indicatori şi proceduri de evaluare a programelor de studii vizualizează descarcă
2. Funcţionarea Comisiilor de Management al Calităţii vizualizează descarcă
3. Funcţionarea consiliului calităţii vizualizează descarcă
4. Sistemul de management al calităţii - UTM vizualizează descarcă
 

Ocupare post

1. Ocuparea posturilor didactice în UTM vizualizează descarcă
 

Pagini Web UTM

1. Crearea paginilor Web personale vizualizează descarcă
2. Pagini Web ale subdiviziunilor UTM vizualizează descarcă
 

Senatul UTM

1. Decernarea Premiului Senatului UTM în domeniul creativităţii studenţilor vizualizează descarcă
2. Senat vizualizează descarcă
 

Studii Universitare

Ciclul I, Licenţă
1. Ghid: Elaborarea şi susţinerea tezelor de licenţă vizualizează descarcă
2. Standard. Examen de licenţă. Criterii de apreciere a cunoştinţelor vizualizează descarcă
 
Ciclul II, Masterat
1. Ghid: Elaborarea şi susţinerea tezelor de master vizualizează descarcă
2. Organizarea studiilor superioare de masterat, ciclul II vizualizează descarcă
   
Ordin privind monitorizarea activităţii de elaborare a tezelor de licenţă-masterat vizualizează descarcă
 
Doctorat
1. Organizarea și desfășurarea activității școlii doctorale de inginerie UTM vizualizează descarcă
 
Evaluarea
1. Regulament privind organizarea evaluării activităţii de învăţare a studenţilor vizualizează descarcă
 
Stagii practice
1. Caietul stagiului de practică, ciclul I, ciclul II vizualizează descarcă
2. Ghid: Organizarea și desfășurarea stagiilor de practică vizualizează descarcă
3. Organizarea și desfășurarea stagiilor de practică ale studenților la UTM vizualizează descarcă
 
Altele
1. Efectuarea şi susţinerea lucrărilor de laborator de către studenţi vizualizează descarcă
2. Organizarea şi desfăşurarea instruirii la disciplinele repetate vizualizează descarcă
 

Mostre de cereri adresate administrației UTM

1. De exmatriculare din propria dorinţă vizualizează descarcă
2. De acordare a concediului academic vizualizează descarcă
3. De reluare a studiilor după concediu academic vizualizează descarcă
4. De transfer de la o specialitate la alta vizualizează descarcă
5. De transfer de la studiile cu frecvență la zi la studiile cu frecvenţă redusă vizualizează descarcă
6. De transfer de la studiile cu frecvenţă redusă la studiile cu frecvență la zi vizualizează descarcă
7. De transfer de la o facultate la alta vizualizează descarcă
8. De reînmatriculare la studii vizualizează descarcă
9. De transfer de la altă instituţie de învăţământ vizualizează descarcă
10. De repetare a anului (semestrului) de studii vizualizează descarcă
11. De acordare a bursei sociale vizualizează descarcă
12. De schimbare a numelui vizualizează descarcă
13. De înmatriculare la studii în paralel vizualizează descarcă
14. De eliberare a programei analitice vizualizează descarcă
15. De eliberare a duplicatului carnetului de student vizualizează descarcă
16. De eliberare a duplicatului carnetului de note vizualizează descarcă
17. De admitere la examenul de licență vizualizează descarcă
18. De admitere la examenul de licență, suținerea proiectului vizualizează descarcă
 

Altele

1. Activitatea consiliului coordonator de dezvoltare a educaţiei fizice şi sport al UTM vizualizează descarcă
2. Funcţionarea căminelor studenţeşti ale UTM vizualizează descarcă
3. Organizarea şi funcţionarea Centrului de Asistenţă Antreprenorială şi Management vizualizează descarcă
4. Statutul UTM vizualizează descarcă
5. Tehnici de căutare a unui loc de muncă vizualizează descarcă
 
Sondaj
Pentru asigurarea calităţii studiilor universitare, în R. Moldova, este necesar:
AutentificareAdresă

Ştefan cel Mare, 168
Chişinau, MD-2004
Republica Moldova

tel.: +373(22) 23-76-42

ACREDITARE
Certificate